foto sferyczne palmiarnia pawilon roslinnosc tropikalna 2

Fotografia sferyczna: Fotografia w Palmiarni. Pawilon I w obiektywie 360

Roślinność Subtropikalna w zdjęciach sferycznych

Już stając w progu tego pawilonu, odnosimy nieodparte wrażenie bujności i bogactwa świata roślinnego tropików, potęgowane wilgotnym, gorącym powietrzem oraz wrzaskiem egzotycznego ptactwa. Uwagę zwracają ogromna różnorodność form i kształtów roślin oraz subtelne odcienie soczystej zieleni. Na tle gęstwiny sięgających sklepienia lian, wspaniale prezentują się pióropusze liści palm, sagowców oraz paproci drzewiastych. Zwarte runo tworzą egzotyczne byliny.

Fotografia 360 idealna właśnie do takich wyzwań!

W Palmiarni jest zawsze za ciasny obiektyw- w sam raz do fotografii sferycznej!

Zgromadzone tu rośliny nie mają jednolitego charakteru: pochodzą one z różnorodnych stref klimatycz- roślinnych Ziemi. Nie obniża to jednak w żaden sposób ich wartości ekspozycyjno- dydaktycznej. Bowiem w obiektach o ograniczonej kubaturze, takich jak palmiarnie, oprócz regionalizmu muszą być uwzględniane aspekty czysto praktyczne: dostęp do światła, rozmiary roślin czy po prostu obecność skrawka wolnej przestrzeni.

W centralnej części pawilonu zwraca uwagę przede wszystkim grupa prymitywnych, archaicznych paproci drzewiastych, reprezentowanych przez australijskie gatunki: dwuwijkę, oraz olbrzymę.  Ich szczątki kopalne znane są od okresu węglowego (to znaczy sprzed około 300 mln lat) a przedstawiciele współcześni mają niewątpliwie reliktowy charakter. Paprocie te wytwarzają charakterystyczny pień, pokryty zwartym płaszczem korzeni przybyszowych, zwany kłodziną. Jego wysokość może wynosić od kilkudziesięciu centymetrów do ponad piętnastu metrów. Nie jest to cechą gatunkową, lecz wynika raczej z warunków siedliska. Pióropusz licznych, ciemnozielonych liści nadaje roślinom oryginalny pokrój, stąd też są one bardzo popularne w uprawie. Areał występowania w zasadzie ściśle związany jest z półkulą południową, jednak nieliczne gatunki można spotkać w Chinach, na południu Japonii, a jeden nawet w Europie.

Kolejna prezentowana tu grupa roślin, wykazująca również charakter przeżytków z dawnych epok geologicznych, to sagowce. Stanowiły one niegdyś ważny element pokrywy roślinnej Ziemi, a ich szczątki fossylne znane są sprzed ponad 200 mln lat. Do czasów współczesnych dożyły jedynie nieliczne gatunki. Klasa sagowcowych podzielona obecnie na dwie rośliny: sagowcowatych oraz maziowatych, skupia gatunki rozproszone w strefach międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych całej kuli ziemskiej. Są to rośliny drzewiaste, pokrojem przypominające palny, lecz ich młode liście zwinięte są pastorałowato, co jest cechą właściwą paprociom. Charakterystyczne kwiaty, szyszko kształtne strobile, występują odrębnie na osobnikach żeńskich i męskich. Spośród prezentowanych w pawilonie sagowców wymienić należy Cyas rezoluta, pochodzący z Japonii. W swojej ojczyźnie był on niegdyś uważany za cenny gatunek rośliny użytkowej : z rdzenia jego pnia pozyskiwano mączkę skrobiową, tzw so teksu sagi- pożywienie wykorzystywane zwłaszcza w czasie głodu i klęsk żywiołowych. Osobniki męskie zawierają więcej skrobi niż żeńskie i dlatego to one właśnie były powszechnie uprawiane. Ze względu na swe znaczenie strategiczne do XVIII wieku istniał surowy zakas wywożenia tej rośliny z Japonii.

Nieopodal wysadzono sagowce, reprezentujące roślinę Zamiaceae związaną areałem występowania z kontynentem amerykańskim.

Kiedy klasyczna fotografia to za mało, wezwij po pomoc fotografa 360! 

Palmiarnia jest idealnym miejscem, aby pokazać w pełni zalety fogografii Virtual Reality

Liczną grupę roślin zgromadzonych w pawilonie stanowią palmy (Arecaceae). Rodzina ta liczy ponad 2600 gatunków,  rosnących niemal wyłącznie w strefie międzyzwrotnikowej. Są to rośliny o specyficznym pokroju: wysmukły i przeważnie nierozgałęziony pień zakończony jest pióropuszem wielkich pierzasto lub dłoniasto podzielonych liści. Interesujące jest, że siewki palm mają liście zupełnie podzielone. Kwiaty drobne, wiatropylne i zebrane w duże kwiatostany – otoczone są za młodu specjalnym liściem, zwanym pochwą. Palmy należa do najważniejszych roślin użytkowych tropików. Dostarczają jadalnych owoców,  drewna, oleju , a także – co warto wspomnieć- sok zawierajacy cukier, którego wyrabia się wino palmowe.

Spośród zgromadzonych w pawilonie przedstawicieli tej rodziny, najdorodniejsze są dwa rosnące w centralnej jego części okazy palmy sałatowej lub kapuścianej, pochodzącej z lasów monsunowych Indii Zachodnich. W swej ojczyźnie drzewa te są niszczone w wyciku wycinania jadalnych pąków szczytowych. Bliską krewniaczką tej palmy jest rosnąca nieopodal, przy zachodniej ścianie szklarni, opatrznica królewska. Pochodzi z Kuby, lecz często uprawiana jest w tropikach jako oryginalne drzewo alejowe, a jej piękna, biało wybarwiona kłodzina może osiągać w naturze do 20 metrów wysokości.

W Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym w Pune można podziwiać najpiękniejszą chyba na świecie , kolumnadę tych roślin zbudowaną z ponad 800 okazów.

Niezwykłym okazem w tym pawilonie jest Rhapis Excela, czyli palma biczowa. Jest to krzew, szeroko rozrastający się dzięki licznym odrostom korzeniowym. W Chinach i Japonii, gdzie występuje naturalnie, często tworzy gęste zarośla.

Warto również zwrócić uwagę na rosnący we wschodniej części pawilonu okaz karioty. Palma ta ze względu na charakterystycznie postrzępione liście uzyskała potoczną nazwę „rybi ogon”. Należy wspomnieć również, iż jest to gatunek monokarpiczny  po wydaniu nasion cała roślina zamiera. Kariota pochodzi z górskich lasów równikowych Birmy i Malajów, gdzie spotykana jest na zboczach do 1500 metrów n.p.m.

Fotografia 360 w praktyce! 

Dość rozpisywana się o Palmiarni w Poznaniu. Obejrzyj jak wygląda subtropikalny poranek w Photo Sphere

 

 

Fotografia sferyczna Palmiarni Poznańskiej

(Już niebawem) obejrzyj Palmiarnię Poznańską w usłudzie w technologii Virtual Reality w Google Photos

obejrzyj foto w wirtualnej rzeczywistosci

 

Najwyższej jakości zdjęcia sferyczne zajmują bardzo dużo miejsca na serwerze, stąd, jako rekomendowany przez Google fotograf i entuzjasta usług Google, znaczną część prac prezentuję za pośrednictwem serwerów i aplikacji Google. Dziękuję za wyrozumiałość.