Fotografia sferyczna: Plac Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu